Warisan dari Pango Raya Banda Aceh

 "... maka hasillah daripada ceritera yang demikian itu (yakni: khabar shadiq mutawatir) pengetahuan yang teguh, seperti ceritera orang yang dahulu kala, seperti segala negeri dahulu kala yang telah lalu, dan sekarang ini, seperti keadaan negeri Mesir, jikalau kita tiada melihat dia sekalipun..." -- Ar-Raniriy, Durrul Fara'id (Abad ke-11 Hijriah).

Gambar: Aceh Abad ke-10/11 Hijriah.
واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على
(القوم الكافرين)
"... dan maafkanlah kami, dan ampunilah kami
dan sayangilah kami. Engkaulah Pelindung kami,
maka tolonglah kami terhadap (kaum yang kafir)."
(Al-Baqarah: 286)


Dikutip dari group Mapesa

Posting Komentar

0 Komentar