Sultanah Shafiyatuddin, Kemasyhurannya Disebut Hingga Negeri Yaman.


Teks dari abad ke-11 H/ke-17 M.
Photo Repro: Musafir Zaman
 Aceh Darussalam Abad ke-11 H/ke-17 M

Ini adalah teks dari abad ke-11 H/ke-17 M, ditulis oleh seorang sejarawan terkemuka pada waktu itu. Teks ini merupakan bagian dari riwayat hidup (tarjamah) Asy-Syaikh Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr Asy-Syilliy, salah seorang ulama dari Ahlul Bait Al-Mushthafa Rasulullah saw. yang lahir pada 980 H (1572 M) di Tarim. Dalam teks ini penulis menyebut Bandar Asyi (Aceh) dan penguasa wanita yang memerintahnya pada masa tersebut, yang tidak lain adalah Sultanah Tajul 'Alam Shafiyatuddin-rahimahallah. Berikut saya terjemahkan bagian teks yang digarisbawahi merah, seraya menyampaikan penghormatan dan kecintaan mendalam kepada Ahlu Bait Rasulullah saw.


Teks dari abad ke-11 H/ke-17 M. 
Photo Repro: Musafir Zaman
"…Kemudian ia pindah ke Bandar Aceh yang terkenal dan penuh dengan berbagai hal yang menggembirakan. [Di sana] ia mangadakan hubungan dengan penguasa (sultan) Aceh yang pada waktu itu adalah seorang wanita. Ia lalu dikaruniai pelbagai anugerah terbaik oleh sultanah di samping keeratan hubungan. Ia dimuliakan oleh para menteri dan amir dari kalangan tokoh-tokoh yang terkemuka, disambut dengan sambutan yang sangat menyenangkan, serta hidup tentram dan sejahtera di antara mereka. Ia dinikahkan dengan putri salah seorang menteri kerajaan, dan diangkat ke peringkat yang tinggi. [Dari pernikahan itu] ia memperoleh anak-anak yang kian waktu keturunannya pun bertambah. Sampai dengan harinya pun usai dan berlalu, ia berpulang ke rahmatullah sebagai seorang syahid dan hidup sebagai seorang yang berbahagia. Semoga Allah menempatkannya dalam syurga-Nya yang luas dan memenuhi pusaranya dengan keharuman dan kebahagiaan."
Catatan:
- Lengkapnya akan dituliskan dalam tulisan yang khussu-semoga Allah memudahkan.
- Saya kira kita perlu menyelidiki kembali tentang Sultanah Tajul 'Alam Shafiatuddin.